មាន​ជំងឺសរសៃប្រសាទ​ជាង​២០​ឆ្នាំ​មកហើយ​ ស្ត្រី​ម្នាក់​សម្រេចចិត្ត​ចងករ​ស្លាប់​ខ្លួន​ចោល​កូន​៤​នាក់ – CEN