សម្តេច​ក្រឡាហោម​ស្នើ​ក្រុម​ជំនាញ​សិក្សា​ពី​ឥទ្ធិពល​ដំណាំ​កញ្ឆា ខណៈ​ប្រទេស​មួយចំនួន​ដាក់​ដាក់​ឲ្យ​កញ្ឆា​ក្លាយជា​ដំណាំ​ស្របច្បាប់​ – CEN