មិន​ត្រឹមតែ​នារីៗ​ទេ​ដែល “​ធុញ​ទ្រាន់​”​នឹង​ថ្ងៃ Valentine សូម្បី​ប្រុសៗ​ជប៉ុន​កន្លែង​ខ្លះ​នៅ​ទាមទារ “​កម្ទេចចោល​” ថ្ងៃ​នៃ “​ក្តីស្រឡាញ់​” ព្រោះថា​… – CEN