​មនុស្ស ៨០​នាក់​ស្លាប់​ដោយសារ​ពុល​ស្រា​នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN