ចាប់​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ស្រវឹង​ប្រើ​ដុំថ្ម​គប់ បណ្តាលឲ្យ​បែក​កញ្ចក់​ឡាន​ – CEN