ខណៈពេល​ដែល​ការ​រំលំ​ឈើ​កំពុង “​ពេញនិយម​”​នោះ តា​ចាស់​ឥណ្ឌា​ម្នាក់នេះ​បាន “​ចាយ​យុវវ័យ​” របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ដាំ​ដើមឈើ ៥​លាន​ដើម​នៅ​ភូមិកំណើត​! – CEN