​កុំ​ច្រឡំ​នៅទីណា​ក៏មាន​អ្នកក្រីក្រ ហើយ​ខាងក្រោម​ជា​ទីក្រុង​ក្រីក្រ​បំផុត​នៅ​…​មហាអំណាច​អាមេរិក (​វីដេអូ​) – CEN