មន្ត្រី​សាលា​វិទ្យាល័យ​មួយ ត្រូវបាន​មហាជន​រិះគន់ មិនគួរណា​ប្រើ​វិធី​បង្ក្រាប​ទៅលើ​សិស្ស​ដ៏​ជ្រួល​ហួស​បែបនេះ​… (​វីដេអូ​) – CEN