ចោរលួចគាស់​ផ្ទះ យក​អស់ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​សរុប ​២៦.៣៥០​ដុល្លារ – CEN