បំផ្លាញ​ដំណាំ​កញ្ឆា ១៥​ទីតាំង ចំនួន​៦.៣២១​ដើម នៅ​ស្រុក​គិរីវង់​ – CEN