ជំងឺ​ឆ្មា​ខ្វាច​ឬ​ខាំ​នេះ បង្ក​ឲ្យ​មាន​អាការ​:​រោគ​ភ្លាមៗ កើត​តាមរយៈ​មេរោគ​បាក់តេរី ឈ្មោះ បា​តូ​ណេ​ឡា បង្ក​រលា​កសរសៃ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សរីរាង្គ​សំខាន់ៗ – CEN