តើ​ផ្លែ​ប៉ោម​មាន​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​សុខភាព​យើង​? – CEN