​រថភ្លើង​បុក​និង​កិន​ពេញទំហឹង​បណ្តាលអោយ​ស្លាប់​បុរស​ញៀន​ថ្នាំ​ម្នាក់​ – CEN