ក្រុង​ខេមរភូមិន្ទ បាន​ប្រឈម​នឹង​ការខ្វះខាត​ទឹកស្អាត ប្រើប្រាស់ – CEN