បាញ់ប្រហារ​នៅ​តំបន់ឧស្សាហ៍កម្ម​មួយ នៅ​អា​មេ​រិច បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស ៥​នាក់​ស្លាប់​ – CEN