​សប្បាយ​ក្លាយជា​ទុក្ខ​! នាំគ្នា​យោង​យោគ​នៅលើ​ស្ពាន​យោល មានអី លទ្ធផល ដូច​ត្រី​ជាប់​មង​អ៊ីចឹង (​វីដេអូ​) – CEN