ស្ថានទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក បង្ហោះ​សារ​ថា លោក កឹម សុខា ជា​មនុស្ស​ស្អាតស្អំ​ – CEN