​កំពូល​វិចិត្រករ ដែល​ប្រើ​ដៃ​សងខាង​គូរ​រូប​២ ក្នុងពេល​តែមួយ ហើយ​រូប​នី​មួយៗ​រស់​រវើក​ដូច​… រូបថត​! (​វីដេអូ​) – CEN