មន្ត្រី​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ទទួលយក​សត្វ​ត្រដក់​២​ក្បាល​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​កោះ​ម្យើ​ល​ – CEN