នៅសល់តែ​១៤​ថ្ងៃ​ទៀត ប្រាក់ខែ​អប្ប​បរិ​មា របស់​កម្មករ នឹង​ឡើងដល់ ១៧០ ដុល្លារ – CEN