ស្លាប់ និង​បាត់​ខ្លួន​ជិត ៦០​នាក់​នៅ​ក្នុង​គ្រោះ​រអិល​បាក់​ដី នៅ​ភី​លី​ពី​ន​ – CEN