កសិករ​សម្តែង​ការហួសចិត្ត​ថា ដាំដំឡូង​មី​លើដី​ខ្មែរ ត្រូវ​ថៃ​មក​ហាមឃាត់ , សមត្ថកិច្ច​ការពារ​ព្រំដែន​កម្ពុជា និង​សមត្ថ​កិច្ចការពារ​ព្រំដែន​ថៃ ប្រឈមមុខ​តានតឹង​ដាក់គ្នា នៅពេល​សមត្ថកិច្ច​ថៃ យក​ត្រាក់ទ័រ​ឈូស​ដំឡូង​មី​ – CEN