ក្មេងស្រី​អាយុ ២​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ស្លាប់ បន្ទាប់ពី​ដួល ត្រូវ​កាំបិត​ជុង​ធ្លាយ​ពោះ​ – CEN