ប្រកាសប្រាប់​ម្ចាស់​យានយន្ត​កែច្នៃ​ខុស​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស ៖ ឈប់​អប់រំ​ណែនាំ​ទៀតហើយ គឺ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​តែម្តង​ – CEN