សម្ដេច​ក្រឡាហោម បានចាត់ទុក​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​បុគ្គល​ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់ – CEN