ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹង​អញ្ជើញ​ធ្វើជា​សហប្រធាន ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​១៣ នៃ​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ​សម្រាប់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី កម្ពុជា​-​ឡាវ – CEN