កម្ពុជា អាមេរិក និង​ជប៉ុន រួមគ្នា​វិនិយោគ​សាងសង់​ជល​វប្បដ្ឋាន ត្រី​ទឹកសាប និង​ទឹកប្រៃ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN