លោក គង់ គាំ ថា ប្រធានស្តីទី បក្ស CNRP ធ្វើ​បក្ស​ប្រហារ​ – CEN