«​បុរស​កើតកូន​» កណ្តាលផ្លូវ​? ទោះបី​ប្លែក តែ​រឿង​ដែល​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ គឺ​កាយវិការ​របស់​អ្នក​នៅក្បែរនោះ​វិញ​ទេ​! – CEN