រដ្ឋ​អា​មេ​រិច​ចំនួន ១៦ ប្តឹង​លោក​ត្រាំ ជុំវិញ​ការប្រកាស​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រោះអាសន្ន ដើម្បី​យក​ថវិការ​ចាយ​លើ​គំរោង​ជញ្ជាំង​ព្រំដែន​ – CEN