កម្ពុជា​ត្រូវការ​កងកម្លាំង​បោសសម្អាត​មីន​បន្ថែមចំនួន​ជាង ២០០០ នាក់ ដើម្បី​ព​ន្លឿ​ន​ការ​បោសសម្អាត​មីន​ឲ្យ​អស់​តាម​ផែនការ​កំណត់ នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN