២០​ថ្ងៃ​ដើមខែ​កុម្ភៈ CDC ចេញ​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​ចុះបញ្ជី​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​១៨ មាន​ទុនវិនិយោគ ៦៨៥​លាន​ដុល្លារ និង​ផ្តល់​ការងារ​ជូន​ដល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ២៤.០៤០​កន្លែង​ – CEN