ចាប់​បុរស​ស្រវឹងខួប​ម្នាក់ អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ ចាប់​ប្រពន្ធ​បង្ខាំង​ចាក់សោ​ទុក​ក្នុងផ្ទះ​ – CEN