ហួស​វាចារ​ថ្លាថ្លែង​! ចោរលួច​អំពូល​ភ្លើង​ពេលយប់ ដូច​លួច​បេះ​ស្វាយ (​វីដេអូ​) – CEN