ម៉ូតូ​បុក​គ្នា នៅ​មុខវិហ៊ា​រ​យេស៊ូ ស្រុក​ថ្មបាំង បណ្តាលឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់ ២ នាក់​ – CEN