​តំបន់​អង្គរ អាច​នឹង​ប្រឈម​បញ្ហា​កង្វះ​ទឹក នា​រដូវប្រាំង​ឆ្នាំនេះ​ – CEN