​ផឹក​យូរៗ​ទៅ​បែកគំនិត​ច្នៃប្រឌិត បង្ការ​ទុក​មុន​នូវ​បញ្ហា​កើតឡើង​ជា​… យថាហេតុ​! – CEN