​បើ​អ្នក​ពុំ​ជឿ​មេត្តា​កុំ​ប្រមាថ ៖ នៅ​វៀតណាម​មាន​គ្រូថ្នាំ​ជំនាន់​ទី​៥ នៃ​ក្រុម​គ្រួសារ​មួយ ត្រូវបាន​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​សញ្ជាតិ​ចិន ចែករំលែក​ឱសថ​បង្ការ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ ឆ្កែឆ្កួត​បាន​យ៉ាង​សក្តិ​សិទ្ធ​បំផុត​! – CEN