ការ​ពិត​នៃ​រូបថត “​ថ្លាន់​ជាមួយ​កូនប្រុស​” ខ្លួន​របស់​ឪពុក​ម្នាក់ តើ​ជា​អ្វី​ទៅ​? – CEN