ចា​ឡេ​ប៊ុ​មៗ​!! ក្រុម​រាំ​មួយ​នៅ​ឥណ្ឌា​ចាក់​ក្បាច់​ទាំង​អាកាសធាតុ​ខ្យល់​បក់បោក​ខ្លាំង មានអី ចុងក្រោយ វាយប្រហារ​ឆាក​បាក់​រលំ​លើ​រកតែ​ឱកាស​លោត​ចុះ​ពុំទាន់​… (​វីដេអូ​) – CEN