ទប់ស្កាត់​ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​លិច​ទឹក និង​ព្រៃកោងកាង និង​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​សង្គ្រោះ​ត្រី ក្នុង​រដូវប្រាំង​ – CEN