នគរបាល​ប្រើពេល​៣​ថ្ងៃ បំបែកសំណុំរឿង​កូនប្រសា ទាញ​កាំបិត​ខ្វែវ​កាប់ ឪពុកក្មេក​ស្លាប់ – CEN