​នៅ​ជំនួប​កំពូល​សប្តាហ៍​ក្រោយ ត្រាំ និង​គីម ជុង​អ៊ុន នឹង​ជួប​គ្នា​មួយ​ទល់​មួយ​តែម្តង​ – CEN