ហៅ​ស្រី​ស្នេហ៍​មក​ដេក ត្រូវ​ស្រី​ស្នេហ៍​លួច​យក​ម៉ូតូ​ទៅ​បាត់ ហើយ​ចាក់សោ​ពី​ខាងក្រៅ​បន្ទប់​ទៀត​ – CEN