​រងរបួស​មនុស្ស​៤​នាក់ ក្នុង​ពេល​ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គិសនី ឆេះ​បន្ទប់​ការិយាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ​ខេមរៈ​ – CEN