ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ស្នើ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ យកចិត្តទុកដាក់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន ឱ្យបាន​ទាន់​ពេលវេលា និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN