ចាប់ប្តី​ទំនើង ដែល​ជះ​ទឹក​អាស៊ីត ដាក់​ប្រពន្ធ កូន ក្រោយ​រត់គេចខ្លួន​១​ខែ​ – CEN