ទិវា​ជាតិ​យល់ដឹង​អំពី​មីន ខួប​លើក​ទី​២០ ធ្វើ​នៅ​ស្រុក​កំរៀង អតីត​តំបន់​ខ្មែរក្រហម​ – CEN