កូនប្រសារ​ខឹង​ឪពុកក្មេក​យក​ដុំថ្ម​គប់​មក​ផ្ទះ​ខ្លួន​បែក​ពាងទឹក មានចិត្ត​គុំគួន​លួច​គប់​ដុំ​ថ្ម​ទៅវិញ ចំ​ក្បាល​ឪពុកក្មេក​បែកក្បាល​ស្លាប់​ – CEN