មាន​ហ្វូង​ក្បួន​រថយន្ត​ដឹក​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​ផ្ទេរ​ដឹក​ឆ្លងទៅ​វៀតណាម​ទាំង​កណ្តាល​អាធ្រាត សង្ស័យ​ត្រូវ​បង្អែម​លាង​មាត់​ហើយ​ – CEN